Levering en uitrol werkplekken

Voor een relatie in Zoetermeer met een aantal satellietkantoren in den lande, heeft HET IT met HSC zorggedragen voor vlekkeloze levering en ingebruikname van ongeveer 500 mobiele en 100 vaste werkplekken. 

HET IT is van meet af aan betrokken geweest bij dit proces:

• de productselectie en het opzetten van een proeftuin voor een uitgebreide gebruikersinspraak
• het voorbereiden en pushen van het custom image naar de apparatuur
• het aanbrengen van Asset Tags en aanleggen van een CMDB
• het verzamelen en milieuvriendelijk afvoeren van het verpakkingsmateriaal
• het leveren van additionele kennis en capaciteit om de grote gebruikersgroep te ondersteunen bij de eerste ingebruikname

 

APPARATUUR DEPLOYMENT